PHIM DOANH NGHIỆP

TRUNGNAM GROUP -

Điên gió và Điện mặt trời (2019)

TRUNGNAM GROUP -

Phim giới thiệu (2019)

SONDER LIVING -

Showroom tại Estella Place (2019)

ROSNEFT - Dự án Phong Lan Dại (2017-2018)

​LÃNH SỰ QUÁN PHÁP -

Ngày Bastille (2017)

TRUNGNAM GROUP -

Dự án Cống ngăn triều (2017)

DEHEUS - Dự án Silo và xe bồn chở cám (2017)

DEHEUS - Chúng tôi là DeHeus (2017)

Quay bằng drone và camera trên mặt đất, hình ảnh của các đại công trình đồ sộ của Trungnam Group thể hiện quy mô và sự tiên tiến kỹ thuật trong các dự án mà Trungnam đã hoàn thành trong gần 15 năm qua. Đồng thời giới thiệu các gía trị cốt lõi về nhân sự và phương hướng đầu tư của công ty.