PHIM DOANH NGHIỆP

TRUNGNAM GROUP -

Điên gió và Điện mặt trời (2019)

TRUNGNAM GROUP -

Phim giới thiệu (2019)

SONDER LIVING -

Showroom tại Estella Place (2019)

ROSNEFT - Dự án Phong Lan Dại (2017-2018)

​LÃNH SỰ QUÁN PHÁP -

Ngày Bastille (2017)

TRUNGNAM GROUP -

Dự án Cống ngăn triều (2017)

DEHEUS - Dự án Silo và xe bồn chở cám (2017)

DEHEUS - Chúng tôi là DeHeus (2017)

Lãnh sự quán Pháp tại TP. HCM tổ chức một sự kiện văn hoá-ẩm thực-âm nhạc đặc biệt để chào mừng ngày quốc khánh Bastille 14/7, và đánh dấu mối quan hệ hữu nghị giữa nước Pháp và Việt Nam.