PHIM DOANH NGHIỆP

TRUNGNAM GROUP -

Điên gió và Điện mặt trời (2019)

TRUNGNAM GROUP -

Phim giới thiệu (2019)

SONDER LIVING -

Showroom tại Estella Place (2019)

ROSNEFT - Dự án Phong Lan Dại (2017-2018)

​LÃNH SỰ QUÁN PHÁP -

Ngày Bastille (2017)

TRUNGNAM GROUP -

Dự án Cống ngăn triều (2017)

DEHEUS - Dự án Silo và xe bồn chở cám (2017)

DEHEUS - Chúng tôi là DeHeus (2017)

Với những đồ hoạ sinh động, dễ hiểu, cùng các phỏng vấn chứng thực, bộ phim giới thiệu tính năng và lợi ích của Hệ thống Silo và xe bồn chở cám hỗ trợ nông dân của DeHeus.