PHIM DOANH NGHIỆP

TRUNGNAM GROUP -

Điên gió và Điện mặt trời (2019)

TRUNGNAM GROUP -

Phim giới thiệu (2019)

SONDER LIVING -

Showroom tại Estella Place (2019)

ROSNEFT - Dự án Phong Lan Dại (2017-2018)

​LÃNH SỰ QUÁN PHÁP -

Ngày Bastille (2017)

TRUNGNAM GROUP -

Dự án Cống ngăn triều (2017)

DEHEUS - Dự án Silo và xe bồn chở cám (2017)

DEHEUS - Chúng tôi là DeHeus (2017)

Series phim ngắn này giới thiệu văn hoá làm việc tại DeHeus qua các buổi phỏng vấn thân mật với nhiều cặp công nhân viên. Qua những chia sẻ chân thành, người xem hiểu hơn về môi trường làm việc, cũng như điều kiện phát triển nghề nghiệp và các chính sách nhân sự tại DeHeus.