PHIM DOANH NGHIỆP

TRUNGNAM GROUP -

Điên gió và Điện mặt trời (2019)

TRUNGNAM GROUP -

Phim giới thiệu (2019)

SONDER LIVING -

Showroom tại Estella Place (2019)

ROSNEFT - Dự án Phong Lan Dại (2017-2018)

​LÃNH SỰ QUÁN PHÁP -

Ngày Bastille (2017)

TRUNGNAM GROUP -

Dự án Cống ngăn triều (2017)

DEHEUS - Dự án Silo và xe bồn chở cám (2017)

DEHEUS - Chúng tôi là DeHeus (2017)

Công trình Cống ngăn triều tại TP. HCM của Trungnam Group là một dự án trọng điểm với quy mô khổng lồ và công nghệ thi công phức tạp. Series phim ngắn này ghi lại quá trình xây dựng trong nhiều năm liền với timelapse, drone và phỏng vấn với các kỹ sư, quản lý dự án.