top of page
  • thecreatvcompany

Charge Ahead - Đi đến ước mơ

Updated: Jan 8, 2021

Sau chiến dịch 2018 thành công, Red Bull VietnamVMLY&R agency, một lần nữa hướng tới mục tiêu truyền cảm hứng và thúc đẩy những người mơ mộng đến với một câu chuyện khác về lòng can đảm, dũng cảm và kiên cường.


The Sweetshop Films Shanghai đã hợp tác với The CREATV Company để hoàn thành buổi ghi hình kéo dài ba ngày tại hơn sáu địa điểm khác nhau.Besides scouting for the right locations, our toughest mission was to recreate a Mount Bên cạnh việc tìm kiếm các địa điểm phù hợp, nhiệm vụ khó khăn nhất của chúng tôi là tái tạo một ngọn núi Everest-esque từ dưới lên trên như một bối cảnh hoành tráng cho KOL của mình, Hoàng Lê Giang - anh là người Việt Nam đầu tiên đến Bắc Cực, tái hiện hành trình khó tin của mình.


Cuộc hành trình chỉ là một phần trong câu chuyện lớn hơn của Giang về cách anh ta bỏ lại cuộc sống trần tục và tẻ nhạt của mình trong văn phòng để mạo hiểm tất cả, bao gồm đối mặt với những thách thức về thể chất và tinh thần, và cuối cùng đạt đến đỉnh cao.


Đó là một quá trình khó khăn mà phải mất một đội ngũ thiết kế lớn gồm hơn hai mươi người để hoàn thành trong khoảng thời gian hai tuần. Từng chi tiết tạo nên ngọn núi tuyết được tạo từ con số không, từ đỉnh núi khổng lồ đến những bông tuyết siêu nhỏ - theo nghĩa đen!


Chúng tôi muốn bộ ảnh cảm thấy thực tế nhất có thể bởi vì việc nhìn thấy và tin tưởng được là hai khái niệm rất khác nhau và tại Công ty CREATV chúng tôi không bao giờ xem nhẹ việc ấy.


Chiến dịch không chỉ kể câu chuyện của Giang, mà còn phản chiếu tinh thần mạnh mẽ, sức mạnh và sự tử tế của toàn bộ đội ngũ sản xuất đã cùng nhau thực hiện, khắc phục và sáng tạo.


1 view0 comments

留言


bottom of page