PHIM DOANH NGHIỆP

TRUNGNAM GROUP -

Điên gió và Điện mặt trời (2019)

TRUNGNAM GROUP -

Phim giới thiệu (2019)

SONDER LIVING -

Showroom tại Estella Place (2019)

ROSNEFT - Dự án Phong Lan Dại (2017-2018)

​LÃNH SỰ QUÁN PHÁP -

Ngày Bastille (2017)

TRUNGNAM GROUP -

Dự án Cống ngăn triều (2017)

DEHEUS - Dự án Silo và xe bồn chở cám (2017)

DEHEUS - Chúng tôi là DeHeus (2017)

Bộ phim giới thiệu Tổ hợp nhà máy điện gió và điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận của Trungnam Group, sử dụng tư liệu có sẵn và hình ảnh quay khi dự án đã gần hoàn thành, cùng motion graphics đơn giản để thể hiện các số liệu quan trọng của công trình.