PHIM DOANH NGHIỆP

TRUNGNAM GROUP -

Điên gió và Điện mặt trời (2019)

TRUNGNAM GROUP -

Phim giới thiệu (2019)

SONDER LIVING -

Showroom tại Estella Place (2019)

ROSNEFT - Dự án Phong Lan Dại (2017-2018)

​LÃNH SỰ QUÁN PHÁP -

Ngày Bastille (2017)

TRUNGNAM GROUP -

Dự án Cống ngăn triều (2017)

DEHEUS - Dự án Silo và xe bồn chở cám (2017)

DEHEUS - Chúng tôi là DeHeus (2017)

Bộ phim ghi lại quá trình thực hiện dự án dầu khí Phong Lan Dại đầy thách thức của Tập đoàn Rosneft, với những biểu đồ và thông số kỹ thuật chi tiết, nhấn mạnh các tiến bộ công nghệ kỹ thuật, và sự phấn đấu kiên trì của đội ngũ kỹ sư, công nhân viên trong quá trình thi công.